ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi, Atabey Sokak No:11/A 42300 KONYA / TÜRKİYE

+90 332 251 74 15 (Pbx)

+90 332 251 74 17

MEDYA

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ Armaş Su Armatürleri;
- Sürdürülebilir kalite anlayışını ve maliyet avantajını oluşturarak rekabet gücünü ve pazar payını arttırmayı,
- İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini arttırmayı, paydaşlarının güvenini kazanmayı
- Yönetim sistem şartlarını ve yasal zorunlulukları yerine getirmeyi, sistemin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,
- Çevrenin korunması ve doğal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
- Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı,
- Tehlikelerimizi belirleyip risklerimizi değerlendirerek yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,
- Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde farkındalığı arttırarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına yönelik çalışmaları ve iyileştirmeleri yaparak ‘’sıfır iş kazası’’ hedefine ulaşmayı,
- Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamımızı güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi,
Taahhüt eder.